Finansavimo galimybės

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007–2013 m sudaro daugiau kaip 23 milijardus litų.

ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007–2013 m. bus teikiama pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti.

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (projektas) skirta visų darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų mobilizavimui, nes investicijos į Lietuvos žmonių žinias, gebėjimus, aktyvumą, verslumą patikimai garantuoja ilgalaikį ūkio augimą. Šiai veiksmų programai skirta 13,8 proc. ES struktūrinės paramos lėšų.

Ekonomikos augimo veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos) numatoma skirti didžiausią paramos lėšų dalį – 45,72 proc. Labai svarbu, jog net 10 proc. lėšų numatoma skiri ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. Peržiūrėti: I dalis, II dalis.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos) turi įgyvendinti viziją apie darnesnę visuomenę. Taigi gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimui, mažinant atskirų regionų skirtumus, skiriama 39,08 proc. visos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos. Peržiūrėti: I dalis, II dalis.

Techninės paramos veiksmų programa (projektas)– specialioji, papildoma veiksmų programa, skirta administruoti teminėms veiksmų programoms. Šiai veiksmų programai skirta 1,4 proc. ES struktūrinės paramos lėšų.

Parengta remiantis Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2007 m. rugpjūčio 10 d.